νύκτωρ


νύκτωρ
ночью

Ancient Greek-Russian simple. 2014.

Смотреть что такое "νύκτωρ" в других словарях:

 • νύκτωρ — by night indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νύκτωρ — (Α νύκτωρ) επίρρ. κατά τη νύχτα («νύκτωρ ἐφ ὑμᾱς... ὁρμᾱται», Σοφ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < νύξ, νυκτός με επίθημα σε ρ , πρβλ. νύκτερος (για το ζεύγος νύκτωρ νύκτερος, πρβλ. ὕδωρ ὕδερος). Βλ. και λ. νύχτα] …   Dictionary of Greek

 • νύχτα — και νύκτα, η (ΑΜ νύξ, κτός, Μ και νύκτα) 1. το χρονικό διάστημα από τη δύση μέχρι την ανατολή τού Ηλίου, σε αντιδιαστολή προς την ημέρα (α. «μαύρη είν η νύχτα στα βουνά...» β. «καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ σκότος... νύκτα», ΠΔ) 2. ζόφος …   Dictionary of Greek

 • nekʷ-(t-), nokʷ-t-s —     nekʷ (t ), nokʷ t s     English meaning: night     Deutsche Übersetzung: “Nacht”     Grammatical information: stem nokʷt f. (originally neutr.??), nokʷti , nokʷtu f., nokʷt(e)r n.     Note: about Ablautformen see under Root nekʷ (t ), nokʷ t… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

 • DIONYSIA — I. DIONYSIA martyrio apud Alexandriam sub Decio coronata, A. C. 251. II. DIONYSIA matrona Christiana, persecutione Hunerici Vandalorum Regis una cum filio Maiorico, ad necem quaesita, hunc ad mortem raptum sic consolata est, Memento Fili, te… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • νύκτερος — νύκτερος, ον (Α) 1. ο νυχτερινός 2. (το ουδ. ως επίρρ.) νύκτερον κατά τη νύχτα. [ΕΤΥΜΟΛ. < νύξ, νυκτός. Με επίθημα σε ρ , πρβλ. νύκτωρ (για το ζεύγος νύκτωρ νύκτερος, πρβλ. ὕδωρ ὕδερος(βλ. και λ. νύχτα)] …   Dictionary of Greek

 • ночь — род. п. и, укр. нiч, род. п. ночи, блр. ноч, др. русск. ночь, ст. слав. ношть νύξ, болг. нощ, сербохорв. но̑ħ, род. п. но̏ħи, словен. nо̑č, род. п. nočȋ, чеш., слвц., польск. nос, в. луж. noc, род. п. nосу, н. луж. nос, полаб. nüс. И. е. основа… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • CANINA Effigies in capite — symbolum olim Ducis ignavi et vitiis mersi. Non dico illum utilem Canem, vigilem et pastoritium; nec venaticum, et generosum, de quibus infra: sed timidum, impurum, ignavum latratorem, crudelem, exedentem cadavera, cuiusmodi apud Bactrianos… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • SIPYLUM — et SIPYLUS, SIPYLOS Stephano, oppidum Lydiae in Magnesia, absorptum, teste Pliniô, l. 2. 6. 91. et l. 5. c. 29. Item Sipylus, mons ad Maeandrum fluvium prius Ceraunius, dictus, teste Plutarch. l. de Fluminibus et Montibus. Ovid. Met. l. 6. v. 149 …   Hofmann J. Lexicon universale

 • καθαιρώ — (AM καθαιρώ, έω, Α ιων. τ. καταιρέω, αιολ. τ. κατάγρημι) (για αξιωματούχους) αφαιρώ το αξίωμα κάποιου, ανατρέπω κάποιον από την εξουσία («ο βασιλιάς καθαιρέθηκε») μσν. αρχ. 1. καταδικάζω («ἡ καθαιροῡσα ψῆφος» η καταδικαστική ψήφος, Λυσ.) 2.… …   Dictionary of Greek

 • καταχέζω — (Α καταχέζω) νεοελλ. 1. αποπατώ πάρα πολύ 2. μτφ. βρίζω κάποιον πολύ άσχημα αρχ. χέζω κάποιον που βρίσκεται αποκάτω («ἀπὸ κορυφῆς νύκτωρ γαλεώτης κατέχεσεν» από ψηλά τη νύχτα μια παρδαλή σαύρα τόν κουτσούλισε, Αριστοφ.) …   Dictionary of Greek